Elektronický formulář k ohlášení incidentu podle zákona na ochranu oznamovatelů.

„Společnost FLORCENTRUM Foltýnová s.r.o. vylučuje v souladu s § 9 odst. 2. písm a) Zákona o ochraně oznamovatelů přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).“